Jubileum Concert


Op 8 maart 2020 hebben wij ons 12,5 jarig jubileum met een concert in de Einekoer te Ryptsjerk gevierd.
Als gast hadden wij Syb van der Ploeg.
Het was een grandioze middag met veel muziek en acts, de reacties uit het publiek waren grandioos.